Välkommen till pingstgruppen Skeppet

Startsida

Välkommen till Skeppet

Skeppet är en kristen bönegrupp som av Gud fått uppgiften att sprida Evangeliet (det glada budskapet) till boende i Knivsta och vi utgår helt och fullt från Bibeln.

Undrar du kanske över namnet Skeppet? Det kom till en av oss som ett bönesvar och stärker oss i Jesus ord om Hans trygghet och styrka:

” Men Jesus svarade; Varför är ni rädda? Har ni så svårt att tro? Sedan reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön, och allt blev lugnt”. Matteus kapitel 8, vers 26.