Dop och överlåtelse

När Jesus korsfästes och dog, tog Han på sig alla människors misslyckanden, sjukdomar och smärta, för att rädda oss och för att vi inte skulle vara skilda från Gud. Jesus är den ende Gud som dött för sina människor. Alla andra så kallade gudar och religioner kräver att människan ska dö för dem.

Tro är att förstå och veta att Jesus dog på korset för oss alla och uppstod på 3e dagen för att komma tillbaka och hämta de sina vid tidens slut. Jesus gavs all makt i himmelen och på jorden och Hans namn står över alla andra namn.

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4, vers 12”.

Dopet i vatten är en bekräftande handling till pånyttfödelsen. Med andra ord en ”symbolisk bild” i likhet med Jesus död på korset och uppståndelse på 3e dagen. Ditt dop innebär att du lämnar ditt gamla liv och går in i ditt nya liv, livet tillsammans med Jesus. ”Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, då skall vi också leva med honom. 2 Timotheosbrevet kapitel 2, vers 11.”
Överlåtelsen till Jesus följs upp av dopet i Helig Ande och i spåren av detta följer alla de gåvor Han lovat oss.

”Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes kapitel 14, vers 26”.

Helig Ande är hjälparen som vi behöver för att kunna ha rätt fokus i våra liv och Han kommer till dig. Det är inget andra kan styra över utan är bara något mellan er två. Du kanske undrar hur det går till? Ingen vet ska du veta, för det bara händer dig, men när det händer, så vet du om det.

Bibeln är den karta och kompass vi alla behöver för att komma rätt och ha rätt fokus, Helig Ande är den som leder dig på den vägen.
———————————————————————————————————————–