Levande tro

Hur kommer jag till tro, kanske du undrar? Det första steget till tro är enkelt. Det kostar inget och kan tas av dig när som helst. Det handlar bara om att du med uppriktig vilja vill ta emot Jesus i ditt liv. När Jesus dog på korset, dog han för oss alla, oavsett när vi levt. Han uppstod bevisligen på tredje dagen och även i flera oberoende historiska källor berättas om just detta och att mer än 500 personer såg eller träffade Jesus innan Hans uppståndelse, (Himmelsfärd).

”Du kan läsa mer i 1 Korintierbrevet kapitel 15, vers 6”.
I och med uppståndelsen så fullbordades allt och ett nytt förbund gick i kraft, Nådens förbund. Förbundet som innebär att alla omfattas av Nåden och det gör Du med.
”Du kan läsa mer i 1 Korintierbrevet kapitel 11, vers 25, Lukas kapitel 22, vers 20”.

Jesus är i allra högsta grad en levande och närvarande person i nuet. Tro på det och då har du kommit långt. Även om ”det finns brister i ditt liv” så ska du veta att då blir Nåden desto starkare för dig. Vi talar med Jesus dagligen, genom att be. Att be är vårt sätt att tala med Honom. På bön kommer alltid ett bönesvar, även om det kan dröja. Om det är första gången för dig att be så var inte rädd att pröva. Sätt dig på en enskild plast där du finner lugn och ro, knäpp dina händer och be att Jesus kommer in i ditt liv. Du kan be var och när som helst. Högt eller viskande eller enbart i tanken. Lyssna in Guds svar till dig, för det får du, det kan vi lova.

Det andra steget är att vända om (omvändelse). Det betyder att du lämnar ditt gamla sätt att vara och blir “ny”. När du upplever att du börjar att förstå Evangeliet, ja då blir du omvänd. En
del undrar om vem som helst kan komma ”med”? Ja, alla kan komma för genom Jesus död på korset så tog han allas synder och tillkortakommanden på sig och allt blir glömt och förlåtet genom Nåden. Andra undrar om man blir förändrad? Ja, det blir man. Utseendet är detsamma men ditt sätt att vara blir annorlunda. Du kommer att värdera saker på ett annat sätt än tidigare, en förändring som vi alla genomgår. Därför rekommenderar vi dig att vara med i vår bönegrupp tillsammans med andra som också kan berätta eller förklara saker. Du kan givetvis också kontakta en församling.

Det tredje steget är att överlåta sig. Det betyder att du låter Jesus leda dig fullt ut i ditt dagliga liv. Det kan handla om enkla saker men också stora saker som gäller din ekonomi, ditt arbete, dina relationer, sjukdomar etc. Om du går in i tron och med ditt hjärta följer Honom så kommer Du att uppleva att många bra saker plötsligt börjar hända i ditt liv.