Om Skeppet

Skeppet är en kristen bönegrupp som av Gud fått uppgiften att sprida Evangeliet (det glada budskapet) till boende i Knivsta. Vi vill på olika sätt sprida hoppet och den kraft som finns i budskapet för att människor som redan tror ska stärkas och för de som inte tror eller för de som söker, att de ska finna.

Vi menar att det är viktigt att förstå att Bibeln är lika aktuell idag som tidigare och inte har förändrats även om världen har förändrats. Bibeln är Guds eget fulländade ord rakt igenom. Vi lever och litar på dom orden och har då också en personlig relation med Jesus Kristus, vår Herre. Utifrån den relationen blir vår bibelsyn, människosyn och syn på det kristna livet en styrka och den vill vi dela med dig.

”Du kan läsa mer i 2 Timotheosbrevet kapitel 3, verserna:14-17”.